Bowtieshophk (Cufflink)

【魔鬼藏在細節裡】
從細節睇到個人嘅態度同品味,出眾嘅西裝當然要配上合適嘅配件,袖扣為你嘅西裝畫龍點晴,襯番你西裝既風格,盡顯品味。