4D澳門拼圖

拼圖人人都玩過,4D拼圖你又見過未?
曾獲多個歐美獎項嘅澳門4D拼圖,全方位展示澳門,仲結合埋空間、時間!通過一個立體拼圖重現幾百年來澳門外貌嘅變遷,拼圖包含很多澳門獨特元素,例如:澳門格蘭披治大賽車夜光跑道及其64個澳門著名的建築物,最早可追溯到1558年!更加唔少得澳門25個世界遺產,如:大三巴,關帝廟,媽閣廟等。通過4D時間海報將澳門嘅建築物從過去到現在一一演變出來,最佳澳門手信之選!放假唔好成日對住部手機啦,買翻盒拼圖同屋企人一齊邊玩邊溫下澳門歷史啦!